Hva vi kan hjelpe med...


Oppdatere tekst, bilde eller design. Engangsendring eller faste endringer

rj-web ønsker å være et tilbud til deg som synes det er lettere å formidle endringer på nettsiden din til noen som liker å gjøre det, fremfor å utføre det selv. Måten det formidles til rj-web på kan du selv bestemme ut i fra det som passer deg best.

Responsive design

Nettløsningene blir automatisk tilpasset skjermen du bruker.

Siste prosjekter


Card image cap

Card image cap

Pågående prosjekter


Card image cap

Card image cap

Card image cap

Hvorfor bruke rj-web?


Nær kundekontakt

Vi satser på personlig oppfølging.

Raskt resultat

Vi utfører endringer umiddelbart, eller etter avtale.

Færre bekymringer

Du har mer tid til overs når vi tar oss av din webløsning.